Alla auktioner på ett ställe

Smith är strategisk och konceptuell partner till Barnebys. Företaget har vuxit fram ur iden att auktionsvärden behöver bli sökbar på samma sätt som andra branscher. På ett tidigt stadie tog Smith fram namnet, som dels skulle vara lätt att komma ihåg, dels ge konnotationer till auktionsvärden och dessutom vara möjligt att registrera som varumärke samt domännamn. Därefter påbörjades testkörningen av den första betan, vilket innebar att lära känna en till viss del konservativ bransch, men också en bransch i stor förändring.

För den som inte känner de etablerade varumärkena i branschen var auktionshusen i princip onåbara. Istället var man hänvisad till köp- och säljsajter. Målet var att bygga ett varumärke som dels skulle etablera sig som en partner för auktionshusen men utan att störa varje hus eget varumärkesarbete eller kommersiella upplägg. Samtidigt fanns ett stort sug efter tjänsten, äntligen skulle den som är på jakt efter fina föremål (som en spegel till exempel) enkelt hitta det oavsett var i landet det fanns och enkelt lägga bud på flera auktionshus samtidigt.

 

Idag indexierar tjänsten auktionsmarknaden och är ett lättanvänt och snabbt verktyg för att söka föremål hos Sveriges alla etablerade auktionshus. Smith ansvarar fortsatt för den löpande strategin och marknadsföringen under den framtida lanseringen internationellt.

www.barnebys.com

In English

Smith is the strategic and conceptual partner of Barnebys. The company has emerged from the idea that the auction market needs to be searchable in the same way as other industries. At an early stage, Smith created the name, which would be both easy to remember and give connotations to the auction market, and also be possible to register as a trademark and domain name. Thereafter began the test run of the first beta, which meant getting to know a partly conservative industry – but also an industry that’s changing.

For those who did not recognize the established brands in the industry were the auction houses basically unreachable. They were instead referred to online sites for buying and selling. So the goal was to build a brand that would be established as a partner to the auction houses, but without disturbing each house’s own branding or commercial structure. At the same time there was a great demand for the service; finally could those who were in search of fine objects (like a mirror, for example) easily find it, no matter where in the country they could be found, and simply bid on several auction houses simultaneously.

The service currently indexes the auction market and is an easy and quick tool for searching objects at all of Sweden’s established auction houses. Smith remains responsible for the ongoing strategy and the marketing for the future launch internationally.

www.barnebys.com


DELA Alla auktioner på ett ställe

Facebook Twitter