Best Transport

Nu lanseras budbokaren

Du ska inte behöva vara kund för att boka bud med Best Transport. Med denna enkla mening som grund lades 2012 en ny strategi för Bests kommunikation. Först ut för att följa upp detta blev en satsning på ny webb. Ett antal krav utgjorde briefen: 1. Sajten ska förkorta vägen mellan besökarna på sidan och ett bokat bud 2. Ett grundkrav är att tänket också följs upp mobilt 3. Bests hela erbjudande ska kännas, ifråga om olika typer av tjänster. De flesta som besöker sidan vill faktiskt bara boka ett bud.

Bests befintliga kunder ska på ett enkelt sätt kunna logga in på transportledningssystemet K2 samtidigt som de som inte är kunder idag enkelt ska kunna se vad ett bud kostar och hur snabbt leveransen kan komma fram. Kännetecknande för branschen är att begära en hel mängd uppgifter av användaren innan man kan presentera produkt och pris. Vi ville nu göra tvärtom.

Läs mer →

Best Connect

Best har tillsammans med Smith utvecklat en ny tjänst, att ta hand om komplex IT-logistik. Tjänsten tar hand om ditt flöde från mottagning och konfigurering till leverans hos slutkund med full spårbarhet och återrapportering till dig i varje fas. Världsbra tycker vi.

Läs mer →