Från BT till Toyota Material Handling och framåt

Sedan Toyota Industries Corporation förvärvade BT år 2000, har koncernen vuxit till den största i världen inom materialhantering med en fjärdedel av marknaden. På många sätt är det ett perfekt äktenskap mellan svenska BT och japanska Toyota vars styrka ligger i det långsiktiga arbetssättet och det starka varumärket.

Smith hjälpte BT svenska i löpande marknadsföringsfrågor, vi sålde truckar och byggde varumärke i print och på webben och genomförde företagets namnbytarkampanj när BT till sist 2006 blev Toyota Material Handling Sverige.

Since Toyota Industries Corporation purchased BT in 2000, the group has grown into the world’s largest within material handling. As one of the best renowned brand names, Toyota Industries strength lies in the long-term approach and the strong brand values.

Smith supported BT Swedish in strategic marketing issues, we sold the trucks and built the brand and implemented the transfer when BT finally in 2006 became Toyota Material Handling Sweden.


DELA Från BT till Toyota Material Handling och framåt

Facebook Twitter