Köksredskap för finsmakare

Med de bästa köksartiklarna världen erbjuder har Cordon Bleu byggt upp ett varumärke som vida överträffar företagets storlek. Här säljs franska köksspisar importerade från utvalda tillverkare och bortåt fyratusen andra noga utvalda köksprodukter.

Under devisen Köksredskap för finsmakare vårdar Smith varumärkets utveckling. Lösningarna talar direkt till en hungrig och smakkänslig målgrupp och har också uppmärksammats i bland annat reklamtävlingen Epica.

www.cordon-bleu.seWith the best kitchen accessories the world has to offer, Cordon Bleu has created a brand that vastly exceeds the company’s size. Here they sell French kitchen stoves imported from selected manufacturers and nearly four thousand other and other carefully chosen products.

With the motto Kitchenware for connoisseurs, Smith is carefully managing the development of the brand. Their campaigns speak directly to a hungry and highly sensitive target group and have gained attention in advertising competitions such as the Epica competition.

www.cordon-bleu.se


DELA Köksredskap för finsmakare

Facebook Twitter