En utmanare i knäckebrödskampen

Leksands knäcke är ett av Sveriges mest kända varumärken. I åttio år har man bakat efter samma recept i bageriet utanför Leksand. Knäckebrödet innehåller närodlad råg, eget källvatten, jäst och lite salt. Inget mer.

Kommunikationen tar avstamp i tre enkla kärnvärden, den närodlade rågen som skördas max 34 mil från Leksand, det egna vattnet som tappas från egen källa och familjeföretaget i fjärde generationen. Det sker i utomhusmedia, på webben och i butik. Allt under det nya budskapet, Tänk naturligt.

www.leksands.se

Leksands knäcke (Leksand’s rye bread) is one of Sweden’s most well known brands. The bakery was founded eighty years ago and are still using the same recipe. The “Swedish rye bread” contains locally-made rye, spring water, yeast and a little bit of salt. Nothing else.

The communication is based on three simple basic values, the locally-made rye which is taken no further than 34 miles from Leksand, spring water that is being tapped from their own spring and the family business that has been around for four generations. This is being represented in outside media, online and out in stores. It all goes by the concept – Think naturally.

www.leksands.se


DELA En utmanare i knäckebrödskampen

Facebook Twitter