Ett engagerande namn

Gemensamt Engagemang kom till oss med en tydlig uppgift, ge oss ett namn som är lätt att komma ihåg och som fungerar även om man inte talar svenska. Dessutom behövde man paketera sin unika tjänst. Att distribuera överskott hos främst livsmedelsproducenter. Under våren togs nytt namn och ny profil fram samt ny hemsida som kommunikationsbas, både för engagerade kunder, volontärer och alla andra som stödjer att fräsch mat inte ska kastas utan vidare distribueras till de som behöver den bättre.

www.allwin.nu

In English

Gemensamt Engagemang (“Joined Engagement”) came to us with a clear task – to give them a name that was easy to remember and that would work even if you don’t speak Swedish. In addition they needed to package their unique service: to distribute the surplus of food producers. During the spring, a new name and a new profile was chosen as well as a new website that would work as a communication plan for committed customers, volunteers and anyone who supports that fresh food should not be thrown away but instead distributed to those who need it more.

www.allwin.nu


DELA Ett engagerande namn

Facebook Twitter