Hård bottenfärg för Östersjön

Den ledande svenska tillverkaren av bottenfärg och annan båtvård har i 30 år utvecklat bland de bästa produkterna på marknaden. Drivna av passion för båtar och en stark innovationsanda löser de båtägarnas behov för problemfria dagar till sjöss.

Med start våren 2012 ska varumärket förtydligas och erbjudandena renodlas. Först ut är en ny hemsida och en kampanj för en bottenfärg som från och med 2012 blir tillåten i Östersjön.

In English

The leading Swedish manufacturer of antifouling paint and other boat care has for the last 30 years been developing some of the best products available on the market. Driven by their passion for boats combined with a strong spirit of innovation they give boat-owners what they want – carefree days at sea.

Starting spring of 2012 the brand will be clarified and the special-offers will be more refined. First up is a new website and a campaign for a bottom paint which from 2012 will be allowed in the Baltic Sea.

http://lefant.se/


DELA Hård bottenfärg för Östersjön

Facebook Twitter