I samarbete med Allwin

Samarbete med Allwin lönar sig

Här är ett exempel på att Allwin visat sig vara ett företag som det lönar sig att samarbeta med. Abba Seafood som är samarbetspartner med Allwin har vunnit pris för ett klimatsmart tänk. Deras fingertoppkänsla när det kommer till att kunna tillvarata och förutse eventuella utgångar för produktionen har gett utdelning och genom att hela tiden ligga steget före har de på ett smart sätt lett företaget till att klassas som inte bara ett utav utan det mest energismarta i Sverige.

In English

Here follows an example that shows how Allwin has proved to be a company that is profitable to cooperate with.

Abba seafood, which are partners with Allwin has been awarded for their climate-smart thinking. Their intuition when it comes to being able to utilize and anticipate potential outputs of the production has given results. As a company that constantly put themselves one step ahead it is no surprise that they are now considered the most climate-smart company in Sweden.


DELA I samarbete med Allwin

Facebook Twitter