Auktioner i ny skepnad

När Auktionshuset Metropol behövde modernisera sitt varumärke vände de sig till Smith våren 2010. Den befintliga profilen och hemsidan var i grunden oförändrad sedan starten i lokalerna på Sveavägen/Odengatan för över 10 år sedan. I uppdraget ingick ett omfattande profilarbete inklusive nytt namn och ny form på hemsidan.

Resultatet är en ny grafisk identitet, baserat på det nya namnet Metropol Auktioner, kommunikation samt hemsida.

www.metropol.se

When the auction house Auktionshuset Metropol needed to modernize its brand, they turned to Smith in the spring of 2010. The current profile and website was basically unchanged since the successful enterprise first begun at Sveavägen/Odengatan, more than 10 years ago. The assignment included a comprehensive rework of the profile including a new name and new form to the website.

The result is a new graphic identity, based on the new name Metropol Auktioner, ads, and website.

www.metropol.se


DELA Auktioner i ny skepnad

Facebook Twitter