Retail

Läkerol

Som marknadsledande tillverkare av godis och halstabletter i Skandinavien äger Leaf en mängd varumärken inom olika produktområden. Smith valdes till kommunikationspartner när byrån startade 2001 och har sedan dess fördjupat samarbetet. Byrån ansvarade för varumärkena Bentasil, Läkerol Care samt Mynton.

Under åren utvecklade vi grundläggande strategier, utomhuskampanjer för norden och ny förpackningsdesign. Du hittar resultatet av vårt arbete på hyllan vid kassan i de flesta livsmedelsbutiker. Att relationen mellan byrå och kund fick mogna under flera år ledde till kontinuitet i arbetet och en god insyn i verkligheten inom livsmedel och detaljhandel.

www.lakerol.comAs a market-leader in the manufacture of candy and throat lozenges in Scandinavia, Leaf owns a number of brands within various product lines. Smith was chosen as the communications partner when the agency opened its doors in 2001, and their cooperation has deepened ever since. The agency was responsible for the brands Bentasil, Läkerol Care and Mynton.

Over the years, we developed basic strategies, outdoor advertising campaigns for the Nordic region and a new packaging design. You can find the results of our work on the shelf by the check-out counter in most grocery stores. Allowing the relationship between the agency and the client to mature for several years, led to consistency in our work and gave us good insight into the realities of the food and retail business.

www.lakerol.com

Läs mer →

Första kampanjen 2001

Smiths första kampanj för Cordon Bleu publicerades i Epica och fotades av vår AD Eric Ericsson i vårt eget konferensrum. Vi hade sniglar, tuppar, sköldpaddor och grodor i rummet. Det kväkte, gols och pep. Hela kontoret luktade zoo. Med det blev ett fantastiskt jobb, som höjde kundens omsättning och la grunden för för ett långt samarbete. Strategin var att jämställa köksredskapen med råvaran och därigenom visa att Cordon-Bleus verktyg är lika viktiga som fisken, tuppen eller grodan du är på väg att laga till.

Cordon-Bleu chose Smith in 2001. The first campaign was published in Epica and photographed by our Art Director Eric Ericsson in our own conference room. We had snails, roosters, turtles and frogs in the photo shoot. The entire office smelled like a zoo. But it turned out to be a fantastic job that increased customer turnover and laid the foundation for a long partnership. The strategy was to equate kitchenware with raw material and thereby demonstrate that the equipment that Cordon-Bleu has to offer are as important as the fish, rooster or frog that you are about to cook.

Läs mer →