Ringar på vattnet

Hur dramatiserar man kärnvärdet eget källvatten med hjälp av sociala medier? Under våren 2010 samlade Leksands hjärtan in 1 kr per paket. Under tiden fick ett antal biståndsorganisationer utvalda i samarbete med FNs World Water Day presentera var sitt projekt för rent vatten runt om i världen. I butikerna fanns länkar till sidan där knäckebrödsälskarna själva kunde välja var de insamlade pengarna skulle gå. Samtidigt spred samarbetsorganisationerna sajten i sina egna kanaler och uppmanade sina supporters att stödja deras förslag.

De olika projekten presenterades i Google Maps där man också kunde läsa på om varje projekt. På sidan presenterades också antalet insamlade pengar och dagarna kvar till röstningen stängs och pengarna delas ut.

På respektive projektsida presenterade organsiationerna sina projekt, och säg själva. Där fanns också PG-nr för dem som själva ville stöda projektet direkt med sina egna pengar.

Alla som deltog erbjöds en Facebookpin som man kunde installera och som även det skänkte uppmärksamhet till projektet. 22 mars 2010 presenterades det utvalda projektet. Lite drygt 60 000 kronor skänktes till Water Aid och deras sanitetsprojekt i Mali. Ett välbehövt tillskott för rent vatten.


DELA Ringar på vattnet

Facebook Twitter