Sveriges elitlista för tjänstedesigners

För att öka kunskapen om tjänstedesign som begrepp och bredda diskussionen om hur tjänster ska utvecklas bad Transformator om hjälp för att bygga upp en blogg. Redan efter några veckor är sidan det ledande debattforumet på området med inlägg från medarbetarna på transformator jämte andra aktörer på den svenska marknaden inom service design. Bland annat skrev vi själva om hur marknadsföring och tjänstedesign kompletterar vartannat.

In English

To increase the knowledge about service design concepts and broaden the discussion about how services should be developed, Transformator asked us to help them create a blog. After only a few weeks, the page had become the leading discussion forum on the subject with posts from the employees at Transformator along with other actors on the Swedish service design market. Among other things, Smith posted about how marketing and service design complement each other.

tjanstedesignbloggen.se


DELA Sveriges elitlista för tjänstedesigners

Facebook Twitter