Transportsystem för en ny tid

Fleet101 är Sveriges mest snabbväxande aktör för transportsystem, transportbranschen står just nu mitt  en av sina största förändringar någonsin. När informationen på alla nivåer digitaliseras och hanteras med IT-teknik skapas helt nya möjligheter till effektiviseringar och högre lönsamhet. Fleet101 äger och utvecklar den ledande produkten på området K2. En av utmaningarna för Smith har varit att särskilja företaget Fleet101 från produkten K2.

Smith har tagit fram ny varumärkesplattform, grafisk identitet, och tjänstepaketering. Arbetet går till botten av tjänsten och vi arbetar nu i nära samarbete med själva kundupplevelsen.

In English

Fleet101 is Sweden’s fastest growing company in transportmanagement, the transport industry is currently in the midst of what might be its biggest change ever. When the information at all levels are digitized and managed, information technology creates new opportunities to improve efficiency and higher profitability. Fleet101 owns and develops the leading product in the field K2. One of the challenges for Smith was to differentiate the company from the main product K2.

Smith has developed a new brand platform, visual identity, and service packaging. The work goes to the bottom of the service and we are now working closely with the customer experience.


DELA Transportsystem för en ny tid

Facebook Twitter